Powered by Smartsupp Regulamin 2024 – COLORAT

Regulamin 2024

§1 Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.colorat.pl

2.1 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej na pośrednictwem Serwisu.

3.1 Nabywcą produktów oferowanych w sklepie jest pełnoletni użytkownik, który złożył zamówienie czyli „Klient”. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są określone na stronie "Polityka Prywatności"

4.1 Sprzedawcą jest firma Colorat w sklepie Colorat.pl; COLORAT NATALIA LIPINSKA
GROBLA I ,5/7 ,  80-834 GDANSK
NIP 5841553510
  Dane kontaktowe: info@colorat.pl

MBANK SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
42 1140 2004 0000 3102 7942 2705

 

§2 Zamówienie

1.2 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta poprzez witrynę internetową oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodni. W przypadku dni wolnych realizacja zamówienia odbywa się na kolejny dzień roboczy. Warunkiem złożenia zamówienia jest wprowadzenie danych Klienta niezbędnych do dostawy .

1.3 Nie ma możliwości korzystania jednocześnie z dwóch systemów rabatowych. Jeśli aktywny jest rabat od wartości koszyka, jest on widoczny w koszyku i automatycznie wyświetlany oraz uwzględniany również w szczegółach koszyka. 

2.2 Wybór produktów z aktualnej oferty odbywa się poprzez dodanie do koszyka. Zdjęcia oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Sprzedawca dochowuje należytej staranności by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów

3.2 Wyboru Produktów dokonuje się poprzez kliknięcie w wybrany w ofercie produkt, wybranie odpowiedniego rozmiaru oraz ilości, a następnie kliknięcie w przycisk „Do Koszyka”. Po dodaniu wybranego Produktu do Koszyka można kontynuować zakupy przyciskiem „Kontynuuj zakupy” lub przejść do procesu finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

4.2 Po kliknięciu w zakładkę Zamawiam należy podać adres e-mail, wybrać sposób dostawy i sposób płatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do złożenia zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Kontynuuj”.

5.2 Następnie należy podać dane do wysyłki w polu Adres Dostawy. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, danych Klienta oraz danych adresowych do dostawy.

6.2 Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę”, stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2 Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie internetowej Sklepu, a na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, danych Klienta oraz informację, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) („ustawa o prawach konsumenta”).

8.2 Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną „Dziękujemy za złożone zamówienie” na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów. Klient również otrzyma informację na wskazany e-mail odnośnie wysłanej paczki.

9.2 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane adresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w systemie płatności elektronicznych „Polskie ePłatności”, Tpay ,Przelewy24 lub płatność nie została uiszczona do 3 dni roboczych przy wyborze płatności na konto firmowe.

10.2 Kliknięcie przycisku "potwierdzam zamówienie " oznacza automatycznie akceptację zamówienia .


§3 Cena


1.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

2.3 Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto w złotych polskich. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy.

3.3 Cena danego zamówienia wiąże strony od momenty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§4 Sposób płatności

1.4 Klient składając zamówienia ma prawo wybrać jeden ze sposobów płatności w zależności od swoich preferencji oraz wybranego sposobu dostawy. Sposoby płatności :

-> płatność przelewem bezpośrednim na konto firmy. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia

 Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Krajowy Integrator Płatności -Tpay spółka akcyjna (dalej: KIP lub Administrator) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437,

  

 

§5 Realizacja zamówienia oraz wysyłka

1.5 Realizacja zamówienia dokonywana jest :

- w przypadku przelewu bankowego na konto firmy , po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy

- w przypadku płatności online za pośrednictwem witryny „Polskie ePłatności” ,"Tpay" w momencie gdy Klient otrzyma emaila z informacją o zaakceptowaniu płatności.

- w przypadku karty płatniczej od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

2.5 Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej . Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Produktów i jest do niej doliczany.

3.5 Produkty są wysyłane do 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, iż zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu na konto Sprzedawcy ceny wraz z kosztami dostawy.

4.5 Klient jest zobowiązany o sprawdzenie stanu fizycznego przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół , zawierający opis stanu przesyłki oraz podpisany przez osobę doręczającą w przypadku przesyłki kurierskiej.

5.5 Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem info@colorat.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

6.5 Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu, paragon.


§6 Reklamacje


1.6 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.) („Kodeks Cywilny”) oraz ustawy o prawach konsumenta.

2.6 Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa. Z wyjątkiem towaru zakupionego w II gatunku, taki nie podlega reklamacji.. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres ul.

COLORAT GROBLA I 5/7, 80-834 GDANSK, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem). Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – paragon.

3.6 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej bądź na adres poczty do korespondencji.

4.6 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie wymieniony na identyczny, pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy

5.6 Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do Sprzedawcy. W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

 

§7 Prawo odstąpienia od Umowy


1.7 Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania zamówionych Produktów Klientowi bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.7 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać Produkt Sprzedawcy na adres ul. Grobla I,5/7,80-834 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki wraz z wypełnionym formularzem zamieszczonym poniżej. Należy wysłać produkt nieużywany wraz z metkami oraz paragonem.

3.7 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od niego koszty płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał paczkę.

4.7 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie Produktów, chyba, że Klient zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
[Dane Klienta:
Imię i nazwisko
Adres do kontaktu
Adres e-mail]
Ja, [imię i nazwisko], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych Produktów [nazwy produktów wraz z podaniem rozmiarów]. Umowa została zawarta w dniu [podać datę], Produkt/y został/y odebrane w dniu [data odbioru Produku/ów].
[Imię i nazwisko Klienta wraz z datą]
[Podpis własnoręczny Klienta]

 

§9 Postanowienia końcowe


1.8 Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej www.colorat.pl

2.8 Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez Sklep.

3.8 W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.

4.8 W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, wynikłych z umów sprzedaży, do których ma zastosowanie Regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

5.8 W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z umów sprzedaży, do których ma zastosowanie Regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

×
Opt in to our DM for discounts.